:: Duomenų apsaugos politika ::

Siekiant užtikrinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Elektroninių ryšių įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugos tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą, patvirtiname, kad parodos "Sprendimų ratas" organizatoriai teikdami paslaugas, vadovaujasi visais aukščiau išvardintais teisės aktais.

Laikantis reglamento nuostatų, patvirtinome privatumo politiką, kurioje aptarti pagrindiniai asmens duomenų apsaugos klausimai, tokie kaip duomenų tvarkymo tikslai, apimtis, saugojimas, teikimas, duomenų subjektų teisės. Susipažinti su viešai skelbiamu dokumentu galite skiltyje "Duomenų apsaugos politika".

 

Platesnė informacija ruošiama ....

 


Pagrindinis rėmėjasPartneriai: